خط مشی نظامهای مدیریتی

خط مشی نظامهای مدیریتی

شرکت صنایع آذر فولاد امین و شرکت فولاد امیر آذربایجان با مأموریت تولید انواع فولاد و مقاطع فولادی، طراحی و ساخت تجهیزات و ماشین آلات صنعتی به منظور بقا پایدار و موفق  شرکت در بازارهای رقابتی داخل و خارج از کشور، تحقق چشم انداز، دستیابی به اهداف و حرکت در راستای ماموریت شرکت، با تکیه بر کیفیت محصولات و با رویکرد خلق ارزش و توسعه پایدار، رعایت الزامات قانونی و مقررات ملی بر آن است با استقرار:

سیستم مدیریت کیفیتISO 9001:2015 ، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلیISO 45001:2018

سیستم مدیریت زیست محیطیISO 14001:2015 ، سیستم مدیریت انرژی ISO50001:2018

مدیریت کیفیت- بازخورد مشتریISO10002:2018، استاندارد رضایتمندی مشتری ISO10004:2018

محصولات خود را از طریق ایجاد یکپارچگی، یکنواختی و روند بهبود در سطح کیفیت محصولات با حضور مؤثر و گسترده در صنعت فولاد سازی و طراحی و ساخت تجهیزات صنعتی سهم موثری در پاسخگویی به نیازهای جوامع صنعتی را داشته باشد. تعهد شرکت جلب رضایت روز افزون رضایت مشتریان و سایر ذینفعان شرکت  است و در جهت تحقق این مهم به طور آگاهانه رویکردها و محورهای ذیل را بر اساس جهت گیری استراتژیک خویش سرلوحه فعالیتهای خود قرار داده است:

  1. تعهد به بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت، ایمنی و سلامت شغلی و زیست محیطی محصولات و فرایندهای سازمانی در راستای برآورده سازی نیازها و انتظارات مشتریان و سایر ذینفعان و افزایش سطح رضایت ایشان
  2. گسترش رویکرد بهره وری، کاهش هزینه‌ها وکاهش قیمت تمام شده و حرکت به سمت ضایعات صفر در تمامی فرایندهای سازمانی
  3. توسعه و ارتقا ء فرهنگ مسئولیت پذیری فردی و سازمانی ،استفاده از دانش و تجربیات ، مشارکت در تصمیم گیریها و ارتقاء توانمندیهای منابع انسانی 
  4. توسعه بازار محصول از نظر تنوع محصولات و افزایش سهم بازار در داخل کشور و صادرات محصول به کشورهای منطقه
  5. گسترش تفکر مهندسی، تحقیق و توسعه و نوآوری و بهینه سازی
  6. توسعه ساختارهای مدیریت دانش مبتنی بر فن آوری اطلاعات
  7. تلاش در جهت پیشگیری و کاهش میزان انتشار آلاینده های زیست محیطی و پیامدهای منفی ناشی از آنها از طریق: 

7-1: استفاده بهینه از منابع انرژی 

7-2: بهبود و ارتقای شاخص های زیست محیطی در محیط کار 

7-3: کنترل بهداشتی پسماندها و مواد زائد

7-4: پیشگیری و مقابله با آلودگی محیط زیست 

  1. تلاش در جهت پیشگیری و کاهش مصدومیت ها و بیماریهای شغلی کارکنان ، خطرات و ریسک ناشی از فعالیت های نا ایمن از طریق: 

8-1: بهبود و ارتقاء شاخص های ایمنی و بهداشت شغلی در کار 

8-2: آمادگی در زمینه مقابله با بحران و واکنش در شرایط اضطراری 

  1. تلاش در جهت افزایش بازده مصرف انرژی و کاهش اتلاف آن از طریق:

9-1: پایش و اندازگیری شاخص های عملکرد انرژی

9-2: شناخت و اجرای فرصت های بهبود انرژی

  1. تلاش در جهت افزایش اثر بخشی و کارایی فرآیند پایش و سنجش رضایت و شکایت مشتریان از طریق:

10-1: شناسایی و درک نیازها و انتظارات مشتریان 

10-2: ایجاد محیط مشتری محور با سرعت، دقت و صحت بالا در خصوص مدیریت شکایات و رضایتمندی مشتریان 

 

لذا در جهت دستیابی به اهداف فوق، فرآیندهای شرکت تدوین و اجرا شده و در فواصل زمانی معین مورد ارزیابی، پایش و بازنگری قرار می‌گیرند. از کلیه پرسنل انتظار می‌رود تا با درک کامل این خط مشی، تمامی تلاش خود را برای رشد فردی و سازمانی بکار گرفته و حفظ و بهبود سیستم مدیریت یکپارچه را آرمان قرار دهند. مدیریت ارشد سازمان با تعهد و اعتقاد کامل به این اصول کلیه پرسنل را به حرکت در این مسیر و تحقق این اهداف ترغیب می‌نماید.